AIATSIS Code: W21   AIATSIS Reference Language: Tharrkari
AIATSIS Code: W36   AIATSIS Reference Language: Kurrama
AIATSIS Code: W38   AIATSIS Reference Language: Ngarluma
AIATSIS Code: A48   AIATSIS Reference Language: Yinhawangka
AIATSIS Code: W35   AIATSIS Reference Language: Martuthunira
AIATSIS Code: A53   AIATSIS Reference Language: BANYJIMA
AIATSIS Code: W24   AIATSIS Reference Language: Purduna