AIATSIS Code: W21   AIATSIS Reference Language: Tharrkari
AIATSIS Code: W26   AIATSIS Reference Language: Thalanyji
AIATSIS Code: W23   AIATSIS Reference Language: Payungu
AIATSIS Code: W19   AIATSIS Reference Language: Inggarda
AIATSIS Code: W18   AIATSIS Reference Language: Malgana