AIATSIS Code: W28   AIATSIS Reference Language: Jiwarli
AIATSIS Code: W21   AIATSIS Reference Language: Tharrkari
AIATSIS Code: W26   AIATSIS Reference Language: Thalanyji
AIATSIS Code: W23   AIATSIS Reference Language: Payungu
AIATSIS Code: W33   AIATSIS Reference Language: Jurruru
AIATSIS Code: W22   AIATSIS Reference Language: Warriyangka
AIATSIS Code: W24   AIATSIS Reference Language: Purduna
AIATSIS Code: W25   AIATSIS Reference Language: Thiin