AIATSIS Code: D8   AIATSIS Reference Language: Mutti Mutti / Muthi Muthi
AIATSIS Code: D1   AIATSIS Reference Language: Wemba Wemba
AIATSIS Code: S22   AIATSIS Reference Language: Djadjala
AIATSIS Code: D5   AIATSIS Reference Language: Barababaraba
AIATSIS Code: S49   AIATSIS Reference Language: Bidawal
AIATSIS Code: S45   AIATSIS Reference Language: Brabralung
AIATSIS Code: S46   AIATSIS Reference Language: Ngarigu
AIATSIS Code: S4   AIATSIS Reference Language: Ngaralda