AIATSIS Code: S37   AIATSIS Reference Language: Taungurung
AIATSIS Code: S22   AIATSIS Reference Language: Djadjala
AIATSIS Code: S36   AIATSIS Reference Language: Woiwurrung
AIATSIS Code: S29   AIATSIS Reference Language: Wathawurrung
AIATSIS Code: S45   AIATSIS Reference Language: Brabralung
AIATSIS Code: S26   AIATSIS Reference Language: Djabwurrung^