AIATSIS Code: E14   AIATSIS Reference Language: Githabul
AIATSIS Code: E15   AIATSIS Reference Language: Galibal
AIATSIS Code: E18   AIATSIS Reference Language: Minjungbal
AIATSIS Code: E16   AIATSIS Reference Language: Widjabal
AIATSIS Code: E17   AIATSIS Reference Language: Yugambeh
AIATSIS Code: E12   AIATSIS Reference Language: Bundjalung^